Velkommen til Takkefest i Vågsbygd misjonskirke.

Festen er for alle voksne og ungdommer som regner Vågsbygd misjonskirke som sitt åndelige hjem. Med andre ord alle som deltar på gudstjenester, er med i cellegruppe eller er medlem i menigheten. (Eller alt dette ☺)

Av programmet kan vi røpe at det vil bli servert varm mat, kaker og snacks.
Vi får besøkt av Viggo Klausen med band, som bidrar med både tale og musikk, det blir også underholdning v/ungdomsarbeiderne.

Vi gleder oss til å samles og håper du kommer!!

Påmelding senest onsdag 31. oktober til post@vagsbygdmisjonskirke.no eller SMS til 97 01 94 41
PS. mel

d fra om evt. allergier ved påmelding.

© 2009- Vågsbygd misjonskirke.
Følg oss på:      
Følg oss på Spotify: