Familien Jaks i Himalaya
Familien Jaks jobber som misjonærer for Ungdom i Oppdrag, og har vært utstasjonert i Himalayaregionen siden 1993. De arbeider blant det unådde ’K.folket,’ og målet er å se en kontekstualisert, selvmultipliserende kirkeplantingsbevegelse som vil være dypt forankret i ’K.folkets’ kultur og uttrykksformer. Noen av nøklene Gud har gitt dem for å nå dette målet er; forbønn, evangelisering, utvikling av lokalsamfunnet, mikrofinans-prosjekter og barmhjertighetsarbeid. Fam Jaks bor i en liten by høyt oppe i fjellene, og jobber i team med andre norske misjonærer som deler samme kall og visjon. Fam Jaks har pionert forskjellige prosjekter som alle har samme mål – ’K.folkets’ frelse. Gjennom bønneprosjektet ’HA,’ har hundrevis av timer med forbønn blitt lagt ned i å rydde grunnen for en vekkelse blant dette folket. ’HC,’ et prosjekt for vanskeligstilte kvinner, er med på å bringe nytt liv, håp og en lysere framtid til kvinner med begrensede muligheter i lokalsamfunnets rigide rollemønstre.

Drømmen
Fam Jaks drøm er å se 300 000 ’K-disipler’ tilbe Jesus og rope av fryd fra fjelltoppene i Himalaya, og se hundrevis av landsbyer forvandlet ved kraften i evangeliet om Jesus, for til slutt å se ’K’ misjonærer bringe de gode nyhetene til verdens ende (Jesaja 42.10-12).

 

Bilde 3

 

kum6

 

kum2