Vågsbygd Misjonsmenighet
Markus Kleppe - La ditt rike komme - til liten og til stor
/