Vågsbygd Misjonsmenighet
Jens Kåre Lindal - La riket ditt komme
/