Vågsbygd Misjonsmenighet
Jens Kåre Lindal - La ditt rike komme
/