Vågsbygd Misjonsmenighet
Jens Kåre Linda- Vil tilhører Guds familie
/