Gi en gave til oss

“Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja har overflod til all god gjerning”
2.Kor 9,7-8

Om givertjeneste:

Som frivillig organisasjon er også vår menighet avhengig av økonomiske gaver for å drive menigheten. Men hovedmotivasjonen for å gi er ikke at det er behov for penger. Nei, vi gir først og fremst fordi Gud har gitt til oss først. Han har gitt oss livet, jorda vår, alle ressursene som vi nyter godt av hver dag, menneskene rundt oss, og han har fremfor alt gitt oss sin Sønn Jesus silk at vi kunne bli hans barn og bli arvinger til alle Hans ressurser. Når vi gir av våre penger til menigheten og Guds rike forøvrig, så er det et utrykk for vår takk til Ham for alt han har gitt oss først.

Autogiro:

Autogiro

Ved å gi penger til Vågsbygd misjonskirke er du med å innvestere i følgende:

  • En lokal menighet for alle generasjoner med særlig vekt på barne, tweens og ungdomsarbeid.
  • Misjonsarbeid i  Romania  Sør og Uganda og lokale utsendinger på Papua New Guinea og i Asia.
  • Menighetsplanting i Norge; hvert år setter vi av penger til å støtte nye menighetsplantinger i Norge. Prosjektet vi er med å støtte i 2019 Hellemyr.

Enkeltgave

Du kan gi en enkeltgave til kontonummer: 3000.19.85244 eller med kort på siden gi.vågsbygdmisjonskirke.no

For fast givertjeneste, klikk på Autogiro

Vipps

                                                        23903

                                  Les mer om vipps her: https://www.vipps.no/