Ansatte

Jens Kåre Lindal

Pastor
971 90 128

Åse B. Vangen

Administrasjonsmedarbeider
970 19 441

Birgitte Avtjern

Barnepastor
908 51 042

Markus Kleppe

Ungdomsarbeider
452 95 704

Hanna Marie Huseby

Ungdomsarbeider
452 19 386

Lederskapet

Rune Boel Pedersen

458 80 514

Elisabeth T. Abrahamsen

997 15 478

Harald Berntsen

908 20 951

Tonje Tveito Andersen

952 28 807

Unni Abrahamsen

922 44 814

Arnstein Moy

900 67 997

Signe Godtfredsen

410 43 984