Vågsbygd misjonskirke støtter  menighetsplantingsprosjektet på Hellemyr økonomisk.

Her kan du lese litt prosjektet:

Hellemyr misjonskirke
I januar 2014 begynte en oppstartsgruppe å jobbe for en menighetsplanting på Hellemyr.
Våren 2016 ble de godkjent som som nasjonalt prosjekt i Misjonskirken Norge.hellemyr

Motto for menigheten er: Vi deler tro og liv

og en klar visjon: Vi vil se mennesker frelst ved tro på Jesus og leve et liv i etterfølgelse av han. 

Cellegruppearbeidet har vært en viktig byggestein for menigheten.
De har gudstjeneste ca 3.hver søndag der det er søndagsskole parallelt.
Samlinger for B-tweens og ungdom med sammen intervall som gudstjenestene.
I 2018 startet de også opp med konfirmantarbeid. Påfyll er menighetens bønn og lovsangsmøte.
Menigheten samles på flerbrukshuset på Hellemyr skole.
Søndagskvelder samles voksne til andakt, sosialt og trening i Hellemyrhallen.

Det har vært en jevn vekst av mennesker i alle aldre som kommer til Hellemyr misjonskirke.
Hellemyr misjonskirke blir stiftet som egen menighet høsten 2019.