Vågsbygd misjonskirke støtter  menighetsplantingsprosjektet på Hellemyr økonomisk.

Her kan du lese litt prosjektet:

Hellemyr menighetsplantinghellemyr
I januar 2014 ble det satt ned en oppstartsgruppe for å se på muligheter for en menighetsplanting på Hellemyr. Etter to år med fin vekst ser de gode muligheter for å bli en egen menighet. Våren 2016 ble de godkjent som satsningsområde i Misjonskirken Norge ved å bli nasjonalt prosjekt.

”Vi deler liv og tro” står som overskrift til visjonen og cellegruppearbeidet er derav en viktig byggestein for fellesskapet. De har pr i dag to ungdomscellegrupper og fire cellegrupper for voksne. Det utgjør rundt 45 personer.
De har månedlige søndagssamlinger der det er søndagsskole parallelt. På disse samlingene er det i snitt rundt 70 personer. De har også samlinger for Betweens hver måned, og søndagskvelder samler de voksne til sosialt og trening i Hellemyrhallen.

Se for øvrig www.misjonsforbundet.no – prosjektkatalogen.