Vågsbygd Misjonsmenighet støtter 2 menighetsplantingsprosjekter økonomisk; Hånes og Hellemyr, begge i Kristiansandsområdet.

Her kan du lese litt om prosjektene:

Hånes

Menighetsplantingen på Hånes i Kristiansand ble godkjent på Misjonsforbundets hovedstyremøte i september 2013 og har vært nasjonalt prosjekt fra 1. januar 2014.01

Et nytt, godkjent menighetsplantingsprosjekt i Misjonsforbundet er Hånes misjonskirke. De holder til på Ansgarskolen i Kristiansand og består av en større gruppe personer rundt Anne May og Alf Tor Abrahamsen som leder plantingen.

Menighetsplantingen ønsker å bety noe for nærmiljøet på Hånes ved at arbeidet har et spesielt fokus på ikke-troende og kirkefremmede. Verdiene for arbeidet er ro
tfestet, raust, relevant og rocka. Samlingen på søndag skal være en god møteplass der alle typer mennesker skal føler seg inkludert.

Menighetsplantingen har regelmessige lunsjsamlinger på søndager med egen barnekirke. Disse samlingene samlet rundt årsskiftet til 2014 omkring seksti til åtti mennesker. Lunsjsamlingene foregår i kantinen på Ansgarskolen. Det serveres mat, og i fellesskapet samtaler de om forskjellige tema. I tillegg til lunsjsamlingene har de også noen egne onsdagssamlinger der de jobber med plantingens indre liv.

Hellemyr

Hellemyr menighetsplantinghellemyr
I januar 2014 ble det satt ned en oppstartsgruppe for å se på muligheter for en menighetsplanting på Hellemyr. Etter to år med fin vekst ser de gode muligheter for å bli en egen menighet. Våren 2016 ble de godkjent som satsningsområde i Misjonsforbundet ved å bli nasjonalt prosjekt.

”Vi deler liv og tro” står som overskrift til visjonen og cellegruppearbeidet er derav en viktig byggestein for fellesskapet. De har pr i dag to ungdomscellegrupper og fire cellegrupper for voksne. Det utgjør rundt 45 personer.
De har månedlige søndagssamlinger der det er søndagsskole parallelt. På disse samlingene er det i snitt rundt 70 personer. De har også samlinger for Betweens hver måned, og søndagskvelder samler de voksne til sosialt og trening i Hellemyrhallen.

Se for øvrig www.misjonsforbundet.no – prosjektkatalogen.