Hva er konfirmasjon i Vågsbygd misjonskirke?

Vi tror konfirmasjonstiden er en helt spesiell anledning til å lede ungdom til Jesus og hjelpe dem til å vokse i troen. Ved at både konfirmantene selv og vi som menighet setter av ekstra tid et helt år til både undervisning, bønn, fellesskap, turer med mer tror vi det kan bli et avgjørende år!

Opplegget vi bruker heter Tentro. Tentro er et konfirmasjonsalternativ fra frikirkene i Norge, som er åpent for alle. Målet er å koble store tema som gud, livet og evigheten med konfirmantens hverdag gjennom ” opplevelse, oppdagelse og oppdrag! ”. Sjekk www.tentro.no

hos oss er dåp ikke en forutsetning for konfirmasjon. Derfor er det enkelte menigheter som velger å kalle det for ”kristendomsskole ”o.l – men vi har likevel valgt å fortsatt kalle det konfirmasjon.

Hva skjer?

Det vil være samlinger annen hver mandag kveld fra 19:30 – 21:00 i 2.etg på Solkollen på Flekkerøy. Samlingene vil inneholde enkel servering, undervisning og samtale/bønn i grupper. Det vil være 5 obligatoriske kvelder på ungdomsarbeidet til menigheten pr semester. Ungdommen kan selv velge hvilke dager det skal være. Vi samarbeider med Flekkerøy misjonskirke om konfirmantarbeidet. Det vil være en hovedansvarlig fra hver av menighetene.

 

Mer info og program, se brosjyre under.