Vågsbygd misjonskirke er en ung lokal menighet i Vågsbygd, Kristiansand, som ble stiftet i 2009. Menigheten utgjør om lag 90 voksne og 70 barn/unge. Vi har ansatt hovedpastor i 75%, administrasjonsarbeider i 25%, barnepastor i 25% og to ungdomsarbeidere i 25% hver seg. Til høsten vil vi samarbeide med Vågsbygd Frikirke om ungdomskvelder annenhver lørdag, samt fortsette egne grupper og konfirmantarbeid.

En av våre ungdomsarbeidere slutter til sommeren, og vi ønsker å ansette en ny medarbeider i 25% fast stilling. Vi søker derfor etter en ny

Ungdomsarbeider (25%)

Arbeidsoppgaver for ungdomsarbeider

 • Sammen med ungdomsarbeider Markus Kleppe, være med å lede et ungdomsarbeid med fokus på relasjonsbygging, disippelgjøring og ledertrening i samsvar med menighetens visjon og verdier.
 • Organisere og lede regelmessige storsamlinger og grupper
 • Være med å starte ett lovsangsteam med ungdom.
 • Delta og eller tilrettelegge for at ungdommen deltar på menighetsweekend, Hjerteslag (økumenisk ungdomsarbeid i Vågsbygd) og leirer i regi av Misjonskirken Ung.
 • Være med å undervise i konfirmantarbeid.
 • Deltagelse i stab, menighetens gudstjenester og i Misjonskirken UNG sitt arbeid.

 • Være hyrde og forbilde for ungdommene både i livsstil, forkynnelse og i sosiale sammenhenger.

Personlige kvalifikasjoner

 • Stort engasjement for ungdom og for Jesus!
 • Evne til å lede jentegrupper
 • Evne til å formidle til ungdom – særlig jenter
 • Musikalsk – kunne lede/bygge opp ett lovsangsteam

Formell kompetanse

 • Fullført videregående skole og ønskelig med minimum ett år på bibelskole eller høyskole, men ikke et krav.

Lønn og arbeidsvilkår

 • Lønn vil være i henhold til POs regulativ (Personalorganisasjonen i Misjonskirken Norge).
 • Andre arbeidsvilkår følger gjeldene praksis i Vågsbygd misjonskirke.
 • Hovedpastor Jens Kåre Lindal vil være nærmest overordnede.

Stillingen er en fast stilling med tiltredelse fra 1. august 2018 eller etter avtale. Det er ønskelig at den som ansettes blir minst to år i stillingen. Kvinner oppfordres til å søke.

Spørsmål til stillingen rettes til Jens Kåre, mobil 971 90 128. Søknad med CV sendes til e-post jens.kare@vagsbygdmisjonskirke.no innen 10. juni 2018. Intervjuer vil bli avholdt i løpet av juni.

© 2009- Vågsbygd misjonskirke.
Følg oss på:      
Følg oss på Spotify: