Medlemsopptakelse i Vågsbygd misjonskirke

 

Hva innebærer det egentlig å bli medlem i Vågsbygd misjonskirke?

 

 • Alle som vil ta imot og tro på Jesus som sin Herre og frelser blir automatisk del av den kristne, universelle menighet.
 • Men det naturlige er at dette universelle medlemskapet gis et lokalt utrykk. Det naturlige er å gi seg til et lokalt kristent fellesskap der man bor. Hvordan gir man seg til fellesskapet? Hos oss betyr det å komme regelmessig på gudstjeneste, gi seg til en cellegruppe og tjene i menigheten med sine gaver og talenter, og investere av sine penger i menighetens arbeid. Når man gjør dette så er man i bibelsk forstand medlem
 • Da kan man tydeliggjøre dette ved også å bli formelt medlem i lokal menigheten Vågsbygd misjonskirke. Den store forskjellen da blir at man også gis reell innflytelse på menighetens vei videre. Alle medlemmer har stemme og tale rett på menighetsmøter, og er derfor med å avgjøre viktige spørsmål som bruk av penger, ansettelser, lokaler, hva vi skal legge vekt på i menigheten o.s.v.
 • Dersom man ønsker det kan man også bli medlem i Trossamfunnet Misjonskirken Norge, og da vil også vår menighet få statsstøtte for ditt/dine barns medlemskap.
 • Hvordan bli medlem?
   • Være med på en «Bli kjent med menigheten» kveld (medlemskurs).
   • Bli presentert som nytt medlem på en gudstjeneste (frivillig).